Våra viktigaste frågor

Vi driver frågor som är viktiga för a-kassorna. Här lyfter vi tre goda skäl att värna om det nuvarande systemet med oberoende a-kassor.

I Sverige har vi en lång tradition av att fristående a-kassor bidrar till tryggheten på arbetsmarknaden. De är därmed en viktig del av den svenska modellen. 

Tre goda skäl att värna om systemet med oberoende a-kassor

Valfrihet

Idag kan man välja att vara med i en a-kassa eller inte, och i vilken a-kassa man vill vara med. Alla som arbetar är redan grundförsäkrade, men den som väljer ett a-kassemedlemskap får ut mycket mer av arbetslöshetsförsäkringen.

Branschkännedom

A-kassorna är fristående men samarbetar med både fackförbund och näringsliv. Det ger a-kassorna en unik branschkännedom som är till stor nytta för den enskilde medlemmen. Som medlemsorganisationer har a-kassorna god kännedom om medlemmarnas situation och kan erbjuda personlig service med hög kvalitet.

Nöjdhet

A-kassorna är både kostnadseffektiva och rättssäkra – och undersökningar visar gång på gång att medlemmarna är nöjda med sin a-kassa.