2023-09-27

Sveriges a-kassor delar ut pris till forskning om förändringar i a-kassan 2007

Förändringar av a-kassan under 2007 slog hårdare mot utrikes födda än inrikes födda. Det visar forskning av Lutz Gschwind, Uppsala universitet, som tilldelas vårt forskningspris för 2023.

– Arbetslöshetsförsäkringen är en central del av arbetsmarknadspolitiken och en trygghet för arbetstagarna. Årets forskningspris lyfter betydelsen av att försäkringen studeras och utvärderas, säger Katarina Bengtson Ekström, ordförande Sveriges a-kassors forskningsråd.

2007 reformerades arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat gjordes förändringar som ledde till kraftigt höjda medlemsavgifter, vilket gjorde att många valde att lämna sitt medlemskap i a-kassan.

Ekonomiska och sociala drivkrafter för medlemmar i a-kassan

Lutz Gschwind har jämfört olika grupper före och efter förändringarna och funnit att utrikes födda, framför allt nyligen anlända, fick inkomstrelaterade ersättningar i lägre grad än inrikes födda.

Förutom ekonomiska incitament för medlemskapet i a-kassan visar Gschwinds forskning också att det kan finnas sociala drivkrafter bakom skillnaderna. Det verkar som att infödda svenskar omfattas av en social norm som säger att man ska vara med i a-kassan – och att inflyttade inte omfattas av den i samma höga grad.

Att inkomstrelaterad ersättning minskade betydligt mer i denna grupp innebär att inkomstskillnaderna mellan inrikes och utrikes födda blev större i samband med reformen.

– Gschwinds forskning ger ett värdefullt bidrag till vår kunskap om hur förändringar i arbetslöshetsförsäkringen kan påverka tryggheten för personer på arbetsmarknaden, säger Katarina Bengtson Ekström.

Lutz Gschwinds forskning

Lutz Gschwind är forskare och lärare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning omfattar politisk ekonomi, socialpolitik, internationell migration och arbetsvillkor.

Artikeln som ligger till grund för priset: Gschwind, L. (2021); When free choice turns into a pitfall: Conditional social protection for immigrants in voluntary unemployment insurance systems, Journal of European Social Policy 3 (1): 3-14.

Prisutdelning

Priset delas ut på ett seminarium med vårt forskningsråd i Stockholm den 1 december 2023. Välkommen att anmäla dig.

Seminarium och prisutdelning: Yrkesstrukturens förändring i Sverige och a-kassornas roll ur ett historiskt perspektiv

Om priset

Sveriges a-kassors forskningspris för 2023 delas ut vid ett seminarium i Stockholm den 1 december. Priset som är på 75 000 kronor delas ut vartannat år för att stimulera forskning som är relevant för a-kassornas verksamhet.